Na adresu RK Bijeljina stigao je poziv za reprezentaciju Vojvodine za Rajka Marinkovica.
Okupljanje se odrzava u Kacu 07.04.2019. god. sa pocetkom u 16.30h.